Service Catalogue

  • De dienst Newsletter die als opdrachtencentrale wordt aangeboden, geeft toegang tot een onlineplatform waarmee u gemakkelijk een e-mailingcampagne kan creëren, lanceren en evalueren.

  • Helpdesks van overheidsdiensten en -instellingen kunnen van het DG Digitale Transformatie advies en ondersteuning krijgen rond het gebruik van open standaarden binnen hun organisatie.

  • Aan de hand van webservices kunt u persoonsgegevens opzoeken in het Rijksregister of opzoeken en bijwerken in het Bisregister.

  • De dienst Rollenbeheer geeft toegangsbeheerders de mogelijkheid om rollen te beheren. Een rol geeft toegang tot een online overheidstoepassing. Het beheer van de rollen loopt via de toepassing Rollenadministratie. In deze toepassing kan de toegangsbeheerder rollen toekennen aan gebruikers die vervolgens gebruik kunnen maken van de online overheidstoepassing.

  • Met Stats verzamelt en analyseert u de bezoekersstatistieken van uw website. Zo kunt u nagaan in hoeverre u uw doelstellingen rond webcommunicatie bereikt.

  • De Trans European Service for Telematics between Administrations (TESTA) verbindt de verschillende nationale overheidsnetwerken in Europa.

  • Notarissen kunnen via deze dienst nagaan of kopers en verkopers bij de verkoop van roerend en onroerend goed nog sociale of fiscale schulden hebben bij de overheid.

  • Het DG Digitale Transformatie detecteert kwetsbaarheden op (web)servers van federale overheidsdiensten en –instellingen. Deze testen zijn geschikt voor heel wat verschillende systemen.

  • Het WCMS van het DG Digitale Transformatie omvat alle IT-diensten en ondersteuning voor de bouw en het beheer van publieke sites en de publicatie van inhoud.

  • Ondersteuning bij het grafisch ontwerp van uw website - van het ontwerp tot de technische uitwerking.