Service Catalogue

  • ePayment biedt u een platform waarmee u online betalingen van de eindgebruiker kunt aanvaarden.

  • Steeds vaker gebruikt men gewone internetverbindingen voor beveiligde communicatie tussen gesloten gebruikersgroepen. Met behulp van VPN-technologie gebaseerd op SSL en IPSec, bezorgt het DG Digitale Transformatie u een veilige toegang van op afstand tot de toepassingen van uw organisatie.

  • De Fast2web-service bestaat uit de terbeschikkingstelling van een opdrachtencentrale voor het maken van websites in Drupal 8, de hosting, het onderhoud en de ondersteuning voor redacteurs.

  • Via de Federal Authentication Service (FAS) worden personen geauthentiseerd zodat ze toegang kunnen krijgen tot beveiligde online overheidstoepassingen. In combinatie met de Attribute Publication Service kan het DG Digitale Transformatie aanvullende informatie meesturen naar de overheidstoepassing. De overheidstoepassing kan hiermee permissies en toegangen bepalen voor de gebruiker.

  • Met de dienst Gebruikersbeheer kunnen gebruikers zien welke contactgegevens er bij de federale overheid bekend zijn of een eerste registratie verrichten. Deze gegevens kan de gebruiker vervolgens zelf beheren. Hij kan hier eveneens zien over welke authenticatiemiddelen hij beschikt en welke rollen er aan hem zijn toegekend.

  • Het DG Digitale Transformatie helpt u bij het uitwerken van de structuur van uw website en bij het verhogen van de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid.

  • Het DG Digitale Transformatie biedt diensten aan van risicoanalyse tot de ontwikkeling van veiligheidsrichtlijnen en de melding en opvolging van potentiële inbraken in computersystemen.

  • Aan de hand van webservices kunt u jaarrekeningen opvragen bij de Nationale Bank van België.

  • Juridisch advies binnen de context van e-government en ondersteuning bij ICT-overheidsopdrachten

  • Via MyBelgium biedt u uw eindgebruikers een rechtstreekse en gepersonaliseerde toegang tot uw online diensten.