Service Catalogue

  • Via webservices kunt u bedrijfsgegevens en attesten in de databanken van de FOD Economie creëren, raadplegen en aanpassen.

  • Voor gebruikers die een andere combinatie van gegevens nodig hebben, kan het DG Digitale Transformatie een oplossing op maat uitwerken.

  • Via Digiflow stelt u uw attesten ter beschikking van de eindgebruikers.

  • Via een eigen DNS-server verzorgt het DG Digitale Transformatie voor u de publicatie van domeinnamen. We staan ook in voor het opzoeken van domeinnamen en IP-adressen (DNS resolution).

  • Het DG Digitale Transformatie zorgt voor het e-mailverkeer van en naar de federale overheidsdiensten en –instellingen. We houden daarbij virussen en spam zo veel mogelijk uit uw mailbox.

  • eBirth maakt de elektronische kennisgeving van een geboorte mogelijk en zorgt voor de elektronische verzending van de statistische gegevens.

  • eBox: een innovatieve oplossing voor beveiligde communicatie tussen overheid en burger

  • Via de dienst eDepot kan een notaris volledig elektronisch een onderneming creëren en ondernemingsgegevens aanpassen in de authentieke bronnen.

  • eLoket is het beveiligde platform waarmee u een toepassing op maat kunt bouwen voor online aangiftes.

  • ePayment biedt u een platform waarmee u online betalingen van de eindgebruiker kunt aanvaarden.