Service Catalogue

Via webservices kunt u bedrijfsgegevens en attesten in de databanken van de FOD Economie creëren, raadplegen en aanpassen.

Voor gebruikers die een andere combinatie van gegevens nodig hebben, kan het DG Digitale Transformatie een oplossing op maat uitwerken.

Via Digiflow stelt u uw attesten ter beschikking van de eindgebruikers.

Via een eigen DNS-server verzorgt het DG Digitale Transformatie voor u de publicatie van domeinnamen. We staan ook in voor het opzoeken van domeinnamen en IP-adressen (DNS resolution).

Het DG Digitale Transformatie zorgt voor het e-mailverkeer van en naar de federale overheidsdiensten en –instellingen. We houden daarbij virussen en spam zo veel mogelijk uit uw mailbox.

eBirth maakt de elektronische kennisgeving van een geboorte mogelijk en zorgt voor de elektronische verzending van de statistische gegevens.

Via de dienst eDepot kan een notaris volledig elektronisch een onderneming creëren en ondernemingsgegevens aanpassen in de authentieke bronnen.

eLoket is het beveiligde platform waarmee u een toepassing op maat kunt bouwen voor online aangiftes.

ePayment biedt u een platform waarmee u online betalingen van de eindgebruiker kunt aanvaarden.

Steeds vaker gebruikt men gewone internetverbindingen voor beveiligde communicatie tussen gesloten gebruikersgroepen. Met behulp van VPN-technologie gebaseerd op SSL en IPSec, bezorgt het DG Digitale Transformatie u een veilige toegang van op afstand tot de toepassingen van uw organisatie.