eBox - Statistieken

Aantal actieve consents

Een actieve consent betekent dat een burger aan een HIP (Human Interface Provider) zijn toestemming gegeven heeft om eBox-berichten op te halen. Een burger kan een consent geven aan meerdere HIPs. Hieronder ziet u het aantal actieve consents per HIP.

Grafiek die het aantal actieve eBox consents weergeeft

 

  mar '21 apr '21 mei '21 jun '21 jul '21 aug '21 sep '21 okt '21 nov '21 dec '21 jan '22 feb '22 mar '22
My e-box portal 1 143 719 1 192 133 1 274 348 1 364 821 1 436 789 1 479 687 1 518 611 1 567 865 1 651 696 1 754 677 1 844 318 1 909 118 1 949 149
Doccle 485 118 516 321 551 231 585 139 614 032 635 920 653 969 680 648 703 975 738 720 767 128 787 704 805 083
Mijn Burgerprofiel 193 593 271 184 381 091 501 178 561 939 601 659 625 289 646 789 681 818 722 410 754 509 773 265 788 726
KBC 31 852 33 921 37 117 41 750 45 743 48 344 50 863 53 590 56 313 59 951 62 078 63 926 66 191
Bpost bank 5 134 5 443 5 738 6 041 6 426 6 853 7 287 7 742 8 247 8 727 9 546 9 950 10 696
TrustO 125 126 130 143 171 173 175 177 177 180 186 186 186
                           
TOTAAL 1 859 541 2 019 128 2 249 655 2 499 072 2 665 100 2 772 636 2 856 194 2 956 811 3 102 226 3 284 665 3 437 765 3 544 149 3 620 031
% delta +11.46 +8.58 +11.42 +11.09 +6.64 +4.03 +3.01 +3.52 +4.92 +5.88 +4.66 +3.09 +2.14
AANTAL UNIEKE GEBRUIKERS                   2 385 224 2 482 319 2 551 340 2 592 714

 
Aantal ontvangen berichten

Hieronder ziet u het totaal aantal ontvangen berichten door burgers. Dit aantal wordt sterk beïnvloed door de verschillende momenten waarop verzendende organisaties hun berichten uitsturen. Denk bijvoorbeeld aan de opening van Tax on Web door de FOD Financiën of de verzending van de fiches aanvullend pensioen door Sigedis.
 

Grafiek die het aantal ontvangen eBox berichten weergeeft

 

  mar '21 apr '21 mei '21 jun '21 jul '21 aug '21 sep '21 okt '21 nov '21 dec '21 jan '22 feb '22 mar '22
Aantal berichten 968 219

1 194 928

3 439 036 1 141 747 1 463 581 1 032 523 1 386 914 1 182 678 1 567 131 3 254 087 1 484 812 905 931 2 396 849

 

Penetratiegraad eBox

Hieronder ziet u het percentage ontvangen berichten door actieve eBox gebruikers relatief aan het totaal aantal verzonden berichten. Een actieve eBox gebruiker is een burger die aan minstens 1 HIP (Human Interface Provider) zijn consent gegeven heeft op het moment dat een bericht verzonden wordt. De penetratiegraad wordt sterk beïnvloed door de manier waarop een organisatie haar berichten verstuurt: dit kan naar alle burgers, of enkel naar burgers met een actieve eBox.

Afbeelding van een grafiek die de pentratiegraad van eBox weergeeft
 

  mar '21 apr '21 mei '21 jun '21 jul '21 aug '21 sep '21 okt '21 nov '21 dec '21 jan '22 feb '22 mar '22
Percentage ontvangen berichten
door eBox gebruikers
15,7% 21,8% 27,3% 20,67% 28,17% 32,50% 27,8% 21,9% 24,3% 30,1% 22,1% 25,4% 31,9%

 

Aantal eBox verzenders

Berichten worden door een verzendende organisatie (Document Sender) verzonden via een Document Provider. Hieronder ziet u per Document Provider het aantal aangesloten verzendende organisaties.
 

Grafiek die het aantal verzendende organisaties weergeeft

 

  mar '21 apr '21 mei '21 jun '21 jul '21 aug '21 sep '21 okt '21 nov '21 dec '21 jan '22 feb '22 mar '22
Aantal Document Senders via BOSA en/of Vlaamse Overheid Document Provider 85 95 105 112 115 121 126 183 194 224 249 267 295
Aantal Document Senders via Federale Pensioendienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Aantal Document Senders via Kruispuntbank Sociale Zekerheid 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
TOTAAL 114 124 134 141 144 150 155 212 223 253 278 296 324