Het DG Digitale Transformatie stoomt overheidsdiensten klaar voor GDPR

GDPR (Global Data Protection Regulation) is een nieuwe Europese wetgeving rond de behandeling en bescherming van persoonsgegevens  die vanaf mei 2018 in voege gaat. Deze nieuwe wetgeving wil de transparantie en controle van de geautomatiseerde verwerking van gegevens versterken.

Deze wetgeving, die ontwikkeld werd in 2016, is vanaf 25 mei 2018 van kracht. Zoals alle andere organisaties moeten ook overheidsdiensten beantwoorden aan deze nieuwe wetgeving.

Elke overheidsdienst moet, onder andere, een register opstellen waarin de behandelingen van persoonlijke gegevens worden bijgehouden. Het DG Digitale Transformatie (FOD Beleid en Ondersteuning) ontwikkelde daarvoor een applicatie om overheidsdiensten te ondersteunen bij de invoer - en bewaring - van dit register.

Op donderdag 5 april woonden medewerkers van verschillende overheidsdiensten een infosessie bij over het gebruik van deze applicatie. Er wordt nog een tweede infosessie georganiseerd tijdens de laatste week van april (datum nog te plannen).

Wens je meer informatie over deze applicatie? Neem contact op met Godefroid Drugman via godefroid.drugman@bosa.fgov.be.