Voortaan ook mobiel aanmelden op Tax-on-Web met CSAM

Gebruikers van Tax-on-Web kunnen zich vanaf dit jaar ook via hun tablet aanmelden. Dit gebeurt via gratis aanmeldingsapps uit de Google Playstore, Apple Appstore of Windows Store.

CSAM biedt sinds jaren een oplossing voor identiteits- en toegangsbeheer van online overheidsdiensten en maakt nu ook het aanmelden via een “aanmeldingsapp” op smartphones en tablets mogelijk. Wie Tax-on-web of andere online diensten van de  overheid wil gebruiken, downloadt een van de gratis apps die Google, Apple of Windows hiervoor aanbieden.

Het aanmelden op een onlinedienst van de overheid verloopt hierbij nagenoeg identiek aan de aanmelding met het papieren token: de gebruiker voert eerst gebruikersnaam en wachtwoord in, gevolgd door de éénmalige beveiligingscode die zij of hij via de aanmeldingsapp verkrijgt.

De FOD Financiën heeft Tax-on-web 2016 aangepast voor gebruik op tablets. Samen met de nieuwe oplossingen die CSAM biedt om aan te melden, kan men de belastingaangifte nu volledig op een tablet afhandelen.

Op Youtube zijn instructiefilmpjes te vinden die tonen hoe het aanmelden met de tablet in zijn werk gaat.

Gratis mobiele apps

De aanmeldingsapps, zoals de Google Authenticator of de Windows Authenticator,  kunnen gratis geïnstalleerd en gebruikt worden. Zij ondersteunen het protocol dat gebruikt wordt voor het Time-based-One-Time-Password (TOTP). De eenmalige activatie van de sleutel die deze apps gebruikt, is een combinatie van aanmelden met de eID en een QR-code die de gebruiker moet scannen met zijn smartphone of tablet. Dit is noodzakelijk om identiteitsfraude te voorkomen. Na deze activatie kan de gebruiker telkens opnieuw volledig mobiel werken.

Tot voor kort was de meest beveiligde toegang tot onlinediensten van de overheid enkel mogelijk met de eID op een vaste pc of laptop waar men een kaartlezer kan op aansluiten, of met een token. Meer en meer overheden willen hun digitale loketten ook beschikbaar stellen aan smartphone- en tabletgebruikers. Dit kan nu ook dankzij de nieuwe digitale sleutel voor mobiele toestellen met een groot gebruiksgemak en zonder dat de eID telkens nodig is.

Draadloze kaartlezer

Begin 2015 lanceerde CSAM ook al met succes een oplossing om zich aan te melden met de eID via een niet-verbonden kaartlezer. Deze aanmeldmogelijkheid is zowel bruikbaar op pc als op mobiele toestellen terwijl de zekerheid over de identiteit van de gebruiker even groot blijft.

Recent werden ook de schermen binnen CSAM overzichtelijker gemaakt waardoor gebruikers beter begeleid worden bij het aanmelden op onlinediensten van de overheid. Zo passen de CSAM-schermen zich nu ook aan naar de beste weergave naargelang de gebruiker op een pc of mobiel toestel werkt. Daarnaast zijn er instructiefilmpjes voorzien die voor elke digitale sleutel op heldere wijze de eenmalige activatie en het aanmelden toelicht.

De draadloze en mobiele oplossingen van CSAM zijn een alternatief voor het intussen 12 jaar oude papieren token.

Meer en meer mobiele toegang

Sinds jaren vertrouwen heel wat overheden het identiteits- en toegangsbeheer van hun onlinediensten toe aan CSAM. De vertrouwde en betrouwbare omgeving die CSAM aanbiedt om toegang te verschaffen tot deze onlinediensten, is het resultaat van de samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties. CSAM volgt de evolutie rond identiteits- en toegangsbeheer op de voet en stemt zo continu zijn aanbod van oplossingen af op de  actuele behoeften van de gebruikers.

CSAM verwacht dat op korte termijn meer en meer onlinediensten van de overheid de nieuwe digitale sleutels zullen aanbieden en dat overheden hun dienstverlening zullen aanpassen voor smartphones en tablets.

Nuttige links: