Fedivers Oktober 2012

Beste lezer

Jan Deprest

Bent u binnen de Federale overheid verantwoordelijk voor een bepaalde dienstverlening of geeft u daarover advies? Dan nodigt Fedict u uit op de presentatie van zijn dienstencataloog op 25 oktober in de Résidence Palace. U leest er meer over in deze Fedivers. Is deze informatie voor u interessant als medewerker van een lokaal bestuur of als werknemer van een privébedrijf uit de ICT- of consultancysector? Dan nodigen wij u graag uit voor deze presentatie op een latere datum.

De Newsletter service stelden we u al bij de lancering voor in deze nieuwsbrief. Intussen heeft deze dienstverlening al 13 klanten en zijn er nog veel meer overheidsdiensten geïnteresseerd. Vanaf de volgende editie wordt ook Fedivers door Newsletter service verstuurd.

Digiflow is een toepassing waarmee u op een eenvoudige en snelle manier attesten kunt aanvragen. Dit is mogelijk voor alle overheidsniveaus. Digiflow heeft daardoor nog veel groeipotentieel. In deze nieuwsbrief leest u of deze toepassing ook de efficiëntie in uw dienst kan verhogen.

Verder in deze nieuwsbrief nemen wij de gelegenheid om onze Service Desk in de kijker te zetten. Elk jaar helpt de Service Desk duizenden gebruikers van onze diensten bij hun vragen en problemen. Door zich alsmaar beter te organiseren, slaagt men er in om deze toevloed aan oproepen en aanvragen binnen de afgesproken tijdspanne te behandelen.

Tenslotte leest u in deze nieuwsbrief ook hoe Fedict buiten de grenzen actief blijft met een samenwerking met Congo en deelname aan een missie in Turkije.

Veel leesplezier.

Jan Deprest
Voorzitter Directiecomité

Service Catalogue
Fedict heeft zijn dienstenaanbod de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid. Maar niet alle mogelijke klanten vinden hun weg naar onze website. Daarom nodigt Fedict op 25 oktober alle geïnteresseerden van de Federale overheid uit voor een uiteenzetting van zijn diensten.
Sinds 2011 biedt Fedict zijn klanten een compleet dienstenpakket om
e-mailingcampagnes te creëren, te lanceren en te evalueren zonder nog langer zelf beroep te moeten doen op een externe partner. De meeste federale overheidsinstanties informeren klanten en stakeholders met een elektronische nieuwsbrief en dus kent deze nieuwe dienst veel succes.
Digiflow is een toepassing die administraties toelaat om attesten langs elektronische weg snel op te vragen uit authentieke bronnen. Alle aanbestedende overheden zijn dus potentiële gebruikers van Digiflow. In samenwerking met de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging wordt Digiflow dan ook intensief gepromoot naar alle federale, regionale en lokale administraties. Maar we stellen vast dat nog niet de helft van deze administraties effectief gebruik maakt van Digiflow. Dit is dus een warme oproep voor het gebruik van Digiflow.
Fedict
Ook de voorbije maanden was Fedict weer actief buiten de landsgrenzen. In het kader van de ICT-kennisregio deelt Fedict zijn kennis en ervaring met Congolese en Turkse overheidsinstanties.
Servicedesk
De Service Desk van Fedict zorgt voor de eerstelijnsondersteuning bij alle diensten die Fedict aanbiedt en deze ondersteuning is beschikbaar zowel voor overheidsmedewerkers, werknemers uit de private sector als voor burgers. Het gebruik van sommige toepassingen zorgt voor pieken in de activiteit van onze Service Desk. Efficiënt omgaan met mensen en middelen is dus een absolute vereiste.