Fedivers Oktober 2011

Beste lezer

Jan Deprest

Na een welverdiende vakantie voor onze medewerkers en hopelijk ook voor u, is Fedict er weer helemaal terug met maar liefst vier nieuwe diensten voor onze klanten.

Met de Digital Signature Service biedt Fedict overheidsdiensten de mogelijkheid om rechtsgeldige elektronische handtekeningen te plaatsen in courante bestandsformaten. PKI-RA laat toe om onze grote afnemers van certificaten beter te bedienen. Met Fast2web wordt het mogelijk om sneller een website op te zetten voor een campagne of een event. Tenslotte is er ook nog een nieuwe dienst voor het versturen van een elektronische newsletter of e-mailing.

Bovenop deze nieuwigheden wordt het WCMS-platform Tridion en twee van onze bouwstenen aangepast aan de evoluerende behoeften van onze klanten. FedMAN krijgt een nieuwe versie - de derde al - en Fedict schrijft een overheidsopdracht uit om de continuïteit van de Federal Service Bus (FSB) te garanderen.

U leest er alles over in deze Fedivers.

Veel leesplezier.

Jan Deprest
Voorzitter Directiecomité

FedMAN is het hogesnelheidsnetwerk dat de federale overheidsdiensten met elkaar verbindt. Het is een van de infrastructuurbouwstenen die Fedict samen met de staatsdienst Belnet ontwierp om e-government in ons land concreet vorm te geven. FedMAN is aan zijn derde versie toe. Met de nieuwe versie wordt niet alleen de capaciteit uitgebreid, maar ook de infrastructuur onderging enkele ingrijpende wijzigingen.
Fedict biedt een nieuwe dienst aan voor het automatisch aanleveren van grotere aantallen elektronische certificaten aan klanten: PKI-RA.
In 2008 lanceerde Fedict in samenwerking met zijn partners de Federal Service Bus (FSB). De FSB is een software die toelaat om gestructureerde berichten tussen verschillende toepassingen binnen de overheidsdiensten uit te wisselen. Om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen, de FSB uit te breiden en nieuwe partners te kunnen aansluiten, schrijft Fedict een lastenboek uit.
Met Fast2web biedt Fedict de mogelijkheid om op korte tijd een website te creëren in het kader van een campagne of voor een speciaal thema. Op dit moment zijn al een 20-tal websites in productie op Fast2web.
Fedict
Tridion, het platform waar de grote institutionele websites bij Fedict op draaien, wordt geüpgraded. Het gaat om een technische migratie. Fundamenteel verandert de functionaliteit niet, maar er zijn toch enkele voordelen voor de gebruikers.