Fedivers Juni 2016

Beste lezer

Met deze Fedivers zorgen we voor wat zomerlectuur, handig voor op regenachtige dagen.

Tax-on-web is nu ook op mobiele devices beschikbaar. Fedict volgt met verschillende oplossingen om aan te loggen zonder aangesloten kaartlezer.

De voorbije maanden werkten we aan de ontwikkeling van intelligent web forms. Nadat u bent ingelogd, verschijnen in deze online formulieren alle gegevens die de federale overhead al van u of uw bedrijf kent. Deze tool kadert in de Only once-wet waar u in een vorige editie meer over kon lezen.

Er werd ook een belangrijke stap gezet in het uitwisselen van elektronische facturen met de overheid.

Tenslotte stellen we u het activiteitenrapport 2015 voor.

Veel leesplezier.

Jan Deprest
Voorzitter Directiecomité

Recent ontving de VDAB de eerste elektronische factuur van een  leverancier via het platform PEPPOL. Dit platform biedt leveranciers de mogelijkheid om elektronische facturen op een gestandaardiseerde en universele manier over te maken, ongeacht het platform dat ze gebruiken. Dit betekent voor alle Belgische administraties het echte begin van elektronische facturatie. 

Fedict lanceert een toepassing voor het opmaken van online formulieren met voorinvulling. Die maken het voor burgers en bedrijven makkelijker wanneer ze  een beroep doen op de dienstverlening van de federale overheid. Het bespaart hen tijd en opzoekingswerk.