Nieuws

Op 13 april 2018 zijn twee medewerkers van het DG Digitale Transformatie naar Tunesië gereisd om de digitale toepassingen van het DG Digitale Transformatie voor te stellen. Dit bezoek, en de interesse in digitale overheidstoepassingen, kaderde in het PARJ-programma (Programma d’Appui à la Réforme de la Justice) dat het hervormingsproces van de Tunesische Justitie, en meer specifiek de modernisering van hun informatiesystemen, wil faciliteren.

GDPR (Global Data Protection Regulation) is een nieuwe Europese wetgeving rond de behandeling en bescherming van persoonsgegevens  die vanaf mei 2018 in voege gaat. Deze nieuwe wetgeving wil de transparantie en controle van de geautomatiseerde verwerking van gegevens versterken.

Deze wetgeving, die ontwikkeld werd in 2016, is vanaf 25 mei 2018 van kracht. Zoals alle andere organisaties moeten ook overheidsdiensten beantwoorden aan deze nieuwe wetgeving.

Interop Summit 2018 - Foto receptie

Op vrijdag 23 februari organiseerde het DG Digitale Transformatie in samenwerking met Informatie Vlaanderen de "Interop Summit 2018". Het evenement, georganiseerd vanuit en gericht naar alle gelederen van de publieke sector, had als doel het bevorderen en verspreiden van best practices inzake interoperabiliteit, gebaseerd op de bouwstenen van het Europese ISA²-programma.