ICEG-werkgroep “Datastandaarden” levert eerste resultaten op

ICEG is een samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het harmoniseren en uitlijnen van de initiatieven die de realisatie van een geïntegreerd e-government beogen. Dit samenwerkingsakkoord is tot stand gekomen in 2013.

“In september 2019 vond de kick-off plaats van een nieuwe werkgroep over datastandaarden. Sindsdien zijn een aantal zaken afgewerkt en staan er een aantal nieuwe op de planning van de komende maanden.” vertelt Marc Bruyland, analist voor de federale dienstenintegrator bij het DG Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Eerste resultaten

Zo werden op het ICEG-comité van 19 februari 2020 onderstaande opleveringen goedgekeurd:

  • Een beschrijving van het proces dat moet worden doorlopen om te komen tot een nieuwe datastandaard (kan je hier downloaden).
  • Een Belgische standaard om een unieke identificator (URI: Uniform Resource Identifier) toe te kennen aan ‘dingen’ (vb. adressen, gebouwen, personen, ondernemingen, …) (kan je hier downloaden).

Op de planning

  • De URI-standaard wordt toegepast op ondernemingen en overheidsdiensten, met als doel een niveau dieper te gaan door identificatoren toe te kennen aan onderdelen van ondernemingen (bijvoorbeeld de HR afdeling binnen een onderneming) of van een federale overheidsdienst (bijvoorbeeld een directoraat-generaal binnen een federale overheidsdienst).
  • Onderwijsexperts uit de 3 gemeenschappen zullen proberen om een datastandaard te definiëren rond het thema ‘onderwijs’. Via het project ‘Digital Europe for All’, dat past binnen het ruimere kader van de ‘Single Digital Gateway’-richtlijn van de Europese Unie, hopen we met deze standaard een impact te hebben op de toekomstige Europese verplichtingen inzake studeren in het buitenland.

Suggesties?

Heb je zelf suggesties voor nieuwe thema’s in verband met datastandaardisering op interfederaal vlak die binnen deze ICEG-werkgroep behandeld kunnen worden? Aarzel niet en laat van je horen via fsb@bosa.fgov.be.