Het DG Digitale Transformatie werkt mee aan het vastleggen en verspreiden van datastandaarden in een nieuwe review group van het ICEG

 “Datastandaarden zijn van belang als diverse organisaties data met mekaar gaan uitwisselen, zodat we allen dezelfde taal spreken.” licht Marc Bruyland, analist voor de Federale Dienstenintegrator bij BOSA DT, toe.

“Op 13 september 2019 vindt de kickoff plaats van de review group die de spelregels zal vastleggen voor de thematische werkgroepen die vervolgens de verschillende onderwerpen zal uitspitten. De eerste thematische werkgroep zal als thema ‘URI’ (Unifom Resource Identifier) hebben. Laat het ons gerust weten als je je wil engageren om hier ook aan bij te dragen.”

Wat is ICEG ?

ICEG is een samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het harmoniseren en uitlijnen van de initiatieven die de realisatie van een geïntegreerd e-government beogen. Dit samenwerkingsakkoord is tot stand gekomen in 2013.

Vanwaar het idee ?

Op federaal niveau bestond er reeds een 2-tal jaar een werkgroep met deelnemers van BOSA, Financiën, KSZ, e-Health en SMALS. Deze werkgroep heeft vocabularies gedefinieerd in domeinen zoals "Persoon", "Organisatie" en "Locatie". Deze vocabularies geven namen en definities aan begrippen in deze domeinen. In Vlaanderen was men reeds veel langer succesvol bezig met deze materie via het OSLO2-initiatief.  OSLO2 staat voor "Open Standaarden voor Linkende Organisaties". Aangezien ook leden van BOSA geregeld in contact kwamen met OSLO2 en aangezien er grote overlaps in activiteiten waren , ontstond het idee om samen te gaan werken en deze activiteiten door te trekken naar een Belgisch niveau. Het ICEG-samenwerkingsakkoord was het perfecte platform om dit te gaan doen.

Waarom datastandaarden ?

Datastandaarden zijn van belang als diverse organisaties data met mekaar gaan uitwisselen. Op

dat moment bestaat de behoefte om begrippen op een éénduidige manier een naam te gaan geven en definities toe te kennen aan deze namen. Typisch worden deze vocabularies voor linked open data gepubliceerd op het Internet.

Wat gaan we concreet doen ?

Op 13 september vindt de kickoff plaats van de review group die de spelregels zal vastleggen voor de thematische werkgroepen die vervolgens de verschillende onderwerpen zal uitspitten.

De review group (met vaste samenstelling) draagt zorg voor het laten respecteren van de spelregels en voor de coördinatie tussen de thematische werkgroepen (ad hoc samengesteld met experten van het thema). De spelregels worden gefinaliseerd tegen oktober.

De eerste thematische werkgroep zal als thema ‘URI’ (Uniform Resource Identifier) hebben. In deze werkgroep zal gekeken worden naar de standaard die Vlaanderen hierover reeds gepubliceerd heeft en naar manieren om een URI te definiëren voor een organisatie, een wet, …

Meer info rond dit onderwerp kan je bekomen via FSB@bosa.fgov.be. Personen die zich willen engageren om deel te nemen aan d

it initiatief, mogen gerust een seintje geven.