Het DG Digitale Transformatie publiceert een overzicht van federale authentieke bronnen

Een authentieke bron is een gegevensbank met authentieke gegevens die geldt als dé referentie voor welbepaalde gegevens over personen en rechtsfeiten. Het gebruik van deze authentieke bronnen binnen de federale overheid garandeert dat burgers en bedrijven niet steeds om dezelfde gegevens worden gevraagd. Overheidsdiensten hergebruiken dus de gekende informatie, en wisselen deze met mekaar uit. Dit alles volgens strikte regels om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen en misbruik te vermijden.

“Om het gebruik van authentieke bronnen te promoten, hebben we samen met onze federale partners een lijst opgesteld met erkende federale authentieke bronnen,” legt Malik Weyns, domeinmanager voor de Federale Dienstenintegrator bij het DG Digitale Transformatie uit. “Dit is echter nog maar een begin. We nodigen alle federale overheidsinstellingen uit om hun potentiële bronnen bij ons aan te melden, zodat we ze mogelijk aan de lijst kunnen toevoegen. Al een groot deel van de authentieke bronnen worden via onze services ontsloten. Andere overheidsdiensten kunnen deze vlot in hun eigen toepassingen integreren. Voor partners die met vragen zitten over wat nodig is om hun gegevensbron om te vormen tot een authentieke bron, hebben we op onze website een praktische gids voorzien. Hoe meer we allen gebruik maken van authentieke bronnen, hoe beter de kwaliteit van de gegevens in deze bronnen zal zijn en hoe klantvriendelijker de dienstverlening naar burgers en bedrijven kan worden uitgebouwd."