Het DG Digitale Transformatie breidt de uitwisseling van mobiliteitsgegevens verder uit!

Via de Federal Service Bus (FSB) verzekert het DG Digitale Transformatie de toegang tot authentieke bronnen en de snelle uitwisseling van gegevens op een homogene en veilige manier.

“We bieden momenteel al zowat 300 diensten aan op onze Federale Service Bus. Daarmee kunnen gegevens worden uitgewisseld tussen alle federale en andere overheidsdiensten,” vertelt Sebastiaan Taes, service manager voor de Federale Dienstenintegrator bij BOSA DT. “Dit gaat van persoons- en ondernemingsgegevens tot gerechtelijke en mobiliteitsgegevens, die we - steeds met respect voor de privacy en andere wetgeving- direct en indirect aan vele honderden diensten binnen de overheid beschikbaar stellen. We spreken dan over zowel de grote federale overheidsdiensten zoals bijvoorbeeld de FOD Financiën of de FOD Justitie, als over regionale overheidsdiensten en gemeenten of over organisaties met taken van openbaar nut als de federatie van notarissen.”

Momenteel zijn er drie nieuwe diensten beschikbaar met betrekking tot mobiliteitsgegevens:

  1. Een service om het terugkommoment in de Vlaamse rijopleiding te faciliteren (‘ComeBackMomentService’)

    Een beginnende bestuurder is verplicht om 6 tot 9 maanden na het behalen van het definitief rijbewijs een terugkommoment te volgen. Dit vormt het sluitstuk van de nieuwe rijopleiding in Vlaanderen. Het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid stuurt de burger tijdig een uitnodigingsbrief en maakt daarvoor gebruik van de door BOSA DT ontwikkelde service om in de gegevensbron van de FOD Mobiliteit de Vlaamse beginnende bestuurders zelf op te zoeken en aan te schrijven.
     
  2. Twee services om de informatie over de homologatie van voertuigen in het Vlaams en Waals Gewest vlot uit te wisselen met de FOD Mobiliteit (‘WalloonVehicleHomologationService’ & ‘FlandersVehicleHomologationService’)

    Elk voertuig dat nieuw is, dat wordt verbouwd of ingevoerd vanuit het buitenland, en dat  bestemd is voor gebruik op de openbare weg in België moet worden gehomologeerd of goedgekeurd. Een homologatie is de vaststelling dat een voertuig of voertuigonderdeel voldoet aan alle Europese technische en administratieve vereisten. De Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit gebruikt de services van het DG Digitale Transformatie om de gegevens van het gehomologeerde voertuig vanuit de regio’s te consulteren op het ogenblik dat de burger of onderneming het voertuig wenst in te schrijven.

“We proberen maximaal de reeds beschikbare gegevens binnen de overheid te hergebruiken en uit te wisselen. Zo worden onze klanten sneller en meer proactief geholpen, en het aantal contacten met de overheid kan tot de essentie worden herleid.” besluit Sebastiaan Taes.