FAS/itsme®-schema Europees erkend

Digital identity

Dit jaar heeft België bij de Europese Commissie het kennisgevingsproces gestart om het identificatiemiddel itsme®, dat sinds 2018 erkend en geïntegreerd is in de Federale Authenticatiedienst (CSAM), ook in andere Europese landen te kunnen gebruiken.

Deze kennisgeving is nu afgerond, en begin volgend jaar zullen online overheidsdiensten van Europese lidstaten op een veilige en gebruiksvriendelijke manier gebruikt kunnen worden met dit middel.

We kennen de voordelen van het gebruik van itsme® om aan te melden op online overheidsdiensten : het is een zeer veilige manier om je identiteit te bewijzen via je smartphone. Dankzij dit systeem kan je bijvoorbeeld officiële documenten aanvragen, je belastingaangifte invullen via Tax-on-web of je overheidsdocumenten consulteren via de eBox.

Onze elektronische identiteitskaart is al sinds eind 2018 op Europees niveau erkend en kan dus nu al worden gebruikt om verbinding te maken met toepassingen van andere Europese overheidsdiensten. Vanaf volgend jaar kan je dus ook itsme® hiervoor gebruiken.

Zo zal je itsme® dus kunnen gebruiken om je bijvoorbeeld in te schrijven bij een universiteit in een ander land van de Europese Unie, of als je in een ander land werkt of gewerkt hebt kan je daar online informatie opvragen (betaling van sociale zekerheidsbijdragen, pensioen, …). Ook ondernemingen kunnen hiervan gebruik maken, door bijvoorbeeld makkelijk deel te nemen aan een overheidsopdracht in een andere lidstaat.

Het verzoek om erkenning van dit authentificatiemiddel kadert binnen de Europese eIDAS-verordening (Elektronische identificatie en betrouwbare diensten voor elektronische transacties in de interne markt). Met deze verordening wil de Europese Unie de juridische en technische belemmeringen wegnemen die vaak gepaard gaan met grensoverschrijdende transacties.

Na de kennisgeving van de eID in 2018, zet België nu een nieuwe stap voorwaarts door deze innovatieve mobiele identificatieoplossing, gemaakt door een erkende private partner, aan te melden. Met deze kennisgeving worden grensoverschrijdende transacties vanuit heel Europa mogelijk voor Belgen die gebruik maken van hun smartphone.

De toepassing van dit erkenningsbeginsel is een beslissende stap in de richting van het opbouwen van vertrouwen en het bereiken van de digitale markt, kortom de digitale transformatie van onze samenleving.