Ben je als overheidsdienst op zoek naar expertise omtrent Service Design en Usability?

Raamovereenkomst User Centered Design

Digitale transformatie zet gebruikers centraal en houdt rekening met hun vaak hoge verwachtingen. Het is dus belangrijk die gebruikers te kennen en te betrekken bij de uitbouw van de dienstverlening van de overheid.

Design Thinking, Service Design en User Experience kunnen helpen om je gebruikers te leren kennen en continu met hen af te stemmen tijdens het ontwikkelproces. De uitwerking ervan vertaalt zich onder andere in het uittekenen van customer journeys, het maken van persona’s, prototyping, UX- en grafisch design. 

Ben je als overheidsdienst op zoek naar expertise omtrent Service Design en Usability?

Het DG Digitale Transformatie heeft een raamovereenkomst “User Centered Design” afgesloten waarvoor het als aankoopcentrale optreedt.

De raamovereenkomst bestaat uit 3 percelen met telkens 2 leveranciers die ingezet worden volgens een cascadesysteem:
 

  • Perceel 1 - Service Design
  • Perceel 2 - User Experience
  • Perceel 3 - Ondersteuning en Consultancy

Meer informatie over deze verschillende percelen vind je in deze handige brochure.

Wil je weten of jouw overheidsdienst gebruik kan maken van deze raamovereenkomst, of wil je bijkomende informatie? Neem contact met ons op via M1070@bosa.fgov.be