WCMS

Omschrijving

Compleet pakket van IT- en ondersteunende diensten voor de bouw en beheer van publieke websites en de publicatie van inhoud.

Kenmerken

 • Redacteurs kunnen gemakkelijk zelf webpagina’s online plaatsen en onderhouden;
 • Publicatie van alle soorten inhoud (tekst, foto, film, geluid);
 • Meer dan twintig verschillende bestandsformaten;
 • Verschillende navigatietypes: hiërarchisch, horizontaal, in omgekeerde ‘L’, via tabs, thematisch, per facet, modulair, via index, breadcrumb, sitemap, shortlist… Ook combinaties mogelijk;
 • Redacteurs voeren zelf wijzigingen of toevoegingen aan de navigatie uit;
 • Websitebeheer in verschillende talen. De bezoeker van de site schakelt met een eenvoudige muisklik over van de ene naar de andere taal;
 • Vereenvoudigde indexering van de websitepagina's voor optimale ranking in zoekmotoren;
 • Modulaire aanpak: elk stukje inhoud (tekst, beeld, bestand…) wordt als component gekoppeld aan een generiek of specifiek componentmodel;
 • Componenten worden naar keuze in een webpagina geplaatst, die op haar beurt wordt gekoppeld aan een presentatiesjabloon met de algemene elementen van de pagina;
 • Duidelijk onderscheid tussen archief van inhoudelijke elementen of componenten (geordend in folders) enerzijds en boomstructuur van de webpagina’s anderzijds;
 • Allebei toegankelijk via dezelfde interface;
 • Beveiligde toegang voor de redacteurs vanuit standaard internetbrowsers.

Gebruikers

Communicatiediensten en marcomverantwoordelijken van federale overheidsdiensten en -instellingen.

Voorwaarden

Doorlopen van volgend traject:

 • Letter of intent aan de voorzitter van het Directiecomité van DTO;
 • Analyse van uw behoeften;
 • Opmaken van de informatiearchitectuur, web templates en designs;
 • Onderhandeling van projectscope, projectplanning en voorstel service level agreement (SLA);
 • Afsluiten protocolakkoord;
 • Bouw van de site;
 • Training van het redactieteam;
 • Invoeren van de inhoud door de redacteurs;
 • Website gaat online (go live);
 • Overstap naar service mode ongeveer één maand na go live.

Toegang en ondersteuning

 • 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk;
 • Ondersteuning voor redacteurs van maandag tot vrijdag, van 8 tot 18u (op openingsdagen van de federale overheid).

Voor meer informatie of om de dienst te gebruiken, kunt u contact opnemen met de DTO Service Desk op servicedesk.DTO@bosa.fgov.be met vermelding van de referentie ‘S017 - WCMS’.