Information Architecture & Usability

Omschrijving

  • Advies en ondersteuning bij:
    • het afstemmen van de structuur van uw site op uw communicatiebehoeften;
    • het verhogen van de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.

Kenmerken

  • Vastleggen van de boomstructuur;
  • Bepalen van de navigatietypes;
  • Opmaken van de wireframes (samenstelling en visuele voorstelling van de pagina’s);
  • Mogelijkheid tot uitgebreide gebruiksvriendelijkheidstests;
  • Ook voor niet-WCMS-sites;
  • Voor websites en toepassingen;
  • Conform de toegankelijkheidsrichtlijn
  • Ondersteuning bij:
    • beschrijving van de opdracht;
    • gedetailleerde projectbeschrijving;
    • evaluatie van de offerte;
    • eventuele onderhandelingen met de leverancier.

Gebruikers

Communicatiediensten en marcomverantwoordelijken van de federale overheidsinstellingen en -diensten.

Voorwaarden

  • Dienst aangeboden als opdrachtencentrale;
  • Offerte van de leverancier op basis van de projectbeschrijving van de klant;
  • Verzending van de bestelbon naar de leverancier;
  • Aanvaarding van de oplevering door de klant.

Toegang en ondersteuning

  • Ondersteuning door de servicemanager.

Voor meer informatie of om de dienst te gebruiken, kunt u contact opnemen met de DTO Service Desk op servicedesk.DTO@bosa.fgov.be met vermelding van de referentie ‘S0127 - Information Architecture’.