Fast2Web

Omschrijving

Fast2web is een service die een opdrachtencentrale omvat voor de creatie, de hosting en het onderhoud van websites in Drupal 8, en ondersteuning voor redacteurs.

Kenmerken

 • We bouwen uw website volgens een gestandaardiseerd en transparant proces, tegen een gunstige prijs, met een snelle doorlooptijd en een gemeten kwaliteitsresultaat.
 • Uw website is zeer performant en stabiel, zoals gegarandeerd door Service Level Agreements tussen het DG Digitale Transformatie en zijn partners en vastgelegd in een gebruiksovereenkomst tussen het DG DT en zijn klanten (‘gebruikers’).
 • Voor het technische luik kunt u genieten van de Drupal-expertise van de Fast2web-partners.
 • Voor administratieve ondersteuning kunt u terecht bij het DG DT zelf.
 • Uw website gebruikt https
 • Toegankelijkheid van de website (WCAG 2.0 AA)
 • Uw website is responsive
 • Een performante open source zoekmotor (Solr)
 • Makkelijk gebruik van meertalige inhoud
 • Eenvoudige verwijzing naar pagina’s om een optimale ranking in zoekmotoren te bekomen (SEO)
 • ‘No strings attached’: de dienst is zo ontworpen dat uw gegevens gemakkelijk te verplaatsen zijn. U kunt op eender welk tijdstip uit de dienst stappen en uw site met al zijn functionaliteiten elders onderbrengen.
 • Gebruikers en redacteurs hebben geen specifieke technische kennis nodig.
 • De toegang voor de redacteurs en bezoekers kan beveiligd worden via een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Fast2web is een onderdeel van de suite van websitediensten van het DG DT waar ook Stats,  Information Architecture & Usability en Ergonomie & Design toe behoren. 

Gebruikers

Communicatiediensten en marcomverantwoordelijken van alle overheidsdiensten en -instellingen.

Voorwaarden

Doorlopen van het volgende traject:

 • Aanvraag per e-mail bij de Service Desk.
 • Letter of intent bezorgen aan de voorzitter van het Directiecomité van het DG DT.
 • Ondertekenen van een gebruiksovereenkomst met het DG DT.
 • Analyse van uw behoeften.
 • Opstellen van een offerte op maat.
 • Na uw goedkeuring en verzending bestelbon: bouw van de website.
 • Training van het redactieteam.
 • Invoeren van de inhoud door de redacteurs.
 • Website gaat online (go live).
 • Uw website wordt onderworpen aan een AnySurfer-audit.
 • Overstap naar service mode ongeveer een maand na go live.  

Toegang en ondersteuning

 • 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk.
 • Ondersteuning door de servicebeheerder

Bent u geïnteresseerd in de Fast2web-oplossing voorgesteld door het DG DT en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Service Desk en vermeld onze referentie S167 – Fast2web: via e-mail: servicedesk.DTO@bosa.fgov.be