Newsletter

Omschrijving

De dienst Newsletter is een online platform om gemakkelijk een e-mailingcampagne te creëren, te lanceren en te evalueren.

Kenmerken

 • De dienst wordt geïnstalleerd volgens een transparant proces, tegen een voordelige prijs, binnen een korte termijn en met een tastbaar kwaliteitsresultaat.
 • Voor het technische deel kunt u gebruik maken van de expertise Addemar® van de Newsletter-partners.
 • Voor de administratieve ondersteuning kunt u rechtstreeks een beroep doen op Fedict.
 • De account wordt binnen de 2 dagen aangemaakt.
 • De gebruikers hebben de tool snel onder de knie.

Gebruikers

Deze dienst is bestemd voor de communicatieverantwoordelijken van de Belgische overheidsdiensten.

Voorwaarden

U dient de volgende stappen te volgen:

 • Een aanvraag via e-mail indienen bij de Fedict Service Desk.
 • Contact met de Service Manager van Fedict.
 • Een intentiebrief sturen naar het Directiecomité van Fedict.
 • Een gebruiksovereenkomst met Fedict ondertekenen.
 • Uw behoeften analyseren.
  • Indien nodig, een aanbod op maat opstellen.
  • Na goedkeuring: de newsletter aanmaken en het platform configureren.
 • Het redactieteam samenstellen.
 • De eerste newsletter versturen.

Toegang en ondersteuning

 • 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk
 • Ondersteuning beschikbaar als een partner van Fedict de newsletter geïnstalleerd heeft.

Voor meer informatie of om de dienst te gebruiken, kunt u contact opnemen met de Fedict Service Desk op servicedesk@fedict.belgium.be met vermelding van de referentie ‘S173 – Newsletter’.