Lijst van begunstigden - beraadslaging FO nr. 36/2013

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité voor de Federale Overheid een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging FO nr. 36/2013 van 14 november 2013
 
Tot op heden zijn er voor deze beraadslaging nog geen begunstigden.