Lijst begunstigden - beraadslaging RR nr. 83/2012

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité van het Rijksregister een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging RR nr. 83/2012 van 17 oktober 2012
 
Datum inwerkingtreding Begunstigde Plaats
17/01/2014 FOD Sociale Zekerheid Brussel
20/12/2013 Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid Brussel