Lijst begunstigden - beraadslaging RR nr. 55/2012

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité van het Rijksregister een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging RR nr. 55/2012 van 18 juli 2012
 
Datum Begunstigde Plaats
12/09/2013 AML Labo pathologie bvba Antwerpen
15/07/2013 Labo Pathologische Anatomie Charels Karina & Lockefeer Fabrice Deurne