Lijst begunstigden - beraadslaging RR nr. 46/2009

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité van het Rijksregister een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging RR nr. 46/2009 van 15 juli 2013

 

Datum inwerkingtreding Begunstigde Plaats
08/05/2013 Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw Hasselt
08/05/2013 Onthaalbureau Brussel (BON) Brussel
08/05/2013 Onthaalbureau Provincie Antwerpen (Prisma vzw) Mechelen
08/05/2013 Onthaalbureau Inburgering Antwerpen (CISO vzw) Antwerpen
08/05/2013 Onthaalbureau Provincie Vlaams-Brabant Kessel-Lo
08/05/2013 Onthaalbureau Inburgering Oost-Vlaanderen Gent
08/05/2013 Onthaalbureau Inburgering Gent Gent
08/05/2013 Onthaalbureau West-Vlaanderen (deSOM vzw) Kortrijk