Lijst begunstigden - beraadslaging RR nr. 31/2012

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité van het Rijksregister een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging RR nr. 31/2012van 4 april 2012
 
Tot op heden zijn er voor deze beraadslaging nog geen begunstigden.