Beraadslagingen kamer Federale Overheid & Verenigde Kamers IVC

De beraadslagingen van de kamer Federale Overheid en van de Verenigde Kamers van het Informatieveiligheidscomité worden hieronder gepubliceerd.

Omwille van organisatorische redenen zijn nog niet alle beraadslagingen zowel in het Nederlands als in het Frans beschikbaar. Van zodra beschikbaar worden de vertalingen toegevoegd. Indien u meer informatie wenst omtrent de vertaling van een specifieke beraadslaging kan u het secretariaat contacteren via IVC_federalekamer@bosa.fgov.be.

Via deze link kan u het archief van de beraadslagingen van het voormalig sectoraal comité voor de Federale Overheid uit de periode 2005 – 2018 downloaden. (zip-bestand - 117MB)

De beraadslagingen van de kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid van het Informatieveiligheidscomité worden gepubliceerd op de website van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid: www.ksz-bcss.fgov.be

 

 


\>