Informatieveiligheidscomité (IVC)

Naar aanleiding van de afschaffing van de sectorale comités door de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, werd in afwachting van de oprichting van het Informatieveiligheidscomité (IVC) een overgangsregeling getroffen.

Voor de finale oplossing verwijzen we naar de op 19/07/18 in het parlement goedgekeurde wetten die in afwachting van publicatie zijn. Meer informatie hierover volgt van zodra deze gepubliceerd zijn.

In tussentijd bepaalt de wet van 25 mei 2018 tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit als overgangsmaatregel dat het sectoraal comité Sociale zekerheid en Gezondheid en het sectoraal comité Rijksregister tijdelijk blijven functioneren.

De machtigingsaanvragen voor gegevens van sociale zekerheid en gezondheid worden verder door het vroegere sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van Gezondheid behandeld tot aan de benoeming van de leden van het Informatieveiligheidscomité. De ondersteuning gebeurt nog steeds door de KSZ en eHealth.

De ondersteuning voor de dossiers Federale Overheid (andere gegevensbronnen dan het Rijksregister), die tijdelijk behandeld worden door het sectoraal comité Rijksregister, zal gebeuren bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. Deze dossiers kunnen worden ingediend, bij voorkeur via email naar IVC_federalekamer@bosa.fgov.be, of desnoods ook via post naar WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel (gelieve in de linkerbovenhoek duidelijk het IVC als bestemmeling te vermelden).

De ondersteuning voor de dossiers Rijksregister (toegang tot het Rijksregister), die tijdelijk nog steeds behandeld worden door het sectoraal comité Rijksregister, zal gebeuren bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Deze dossiers kunnen worden ingediend via: IPIB-DirJurid@rrn.fgov.be.