Identificatie, Authenticatie en Autorisatie

Zekerheid over de identiteit van een eindgebruiker is een essentieel onderdeel van e-government, zowel wanneer deze in eigen naam als in naam van iemand anders optreedt. Wie een online overheidstoepassing wil gebruiken moet zich online identificeren.

Fedict biedt u een betrouwbare oplossing om deze identiteit vast te stellen zodat u op een veilige manier toegang tot de online overheidstoepassingen kunt verschaffen.

Via de Federal Authentication Service (FAS) worden personen geauthentiseerd zodat ze toegang kunnen krijgen tot beveiligde online overheidstoepassingen. In combinatie met de Attribute Publication Service kan Fedict aanvullende informatie meesturen naar de overheidstoepassing. De overheidstoepassing kan hiermee permissies en toegangen bepalen voor de gebruiker.

Voor bepaalde overheidstoepassingen volstaan een gebruikersnaam en wachtwoord niet. Het federale ‘token’, een kaartje met 24 identificatiecodes, biedt een extra beveiliging. Fedict is verantwoordelijk voor het uitgeven van die tokens.

De dienst Rollenbeheer geeft toegangsbeheerders de mogelijkheid om rollen te beheren. Een rol geeft toegang tot een online overheidstoepassing. Het beheer van de rollen loopt via de toepassing Rollenadministratie. In deze toepassing kan de toegangsbeheerder rollen toekennen aan gebruikers die vervolgens gebruik kunnen maken van de online overheidstoepassing.