Persoonsgegevens

Omschrijving

 • Toegang tot de provider webservices van het Rijksregister en Bisregister.

Kenmerken

 • GetPersonService: raadplegen van basisgegevens in het Rijksregister en Bisregister op basis van rijksregister- of bisregisternummer;
 • SearchPersonService: opzoeken van gegevens in het Rijksregister en Bisregister op basis van naam (fonetisch en geboortedatum) of adres;
 • ManagePersonService: bijwerken of aanmaken van persoonsgegevens in het Bisregister.

Gebruikers

 • Federale overheidsdiensten en –instellingen;
 • Gemeenschappen en gewesten;
 • Ondernemingen of personen die een opdracht van de overheid uitvoeren.

Voorwaarden

 • Aanvraag bij Fedict Service Desk;
 • Machtiging van de Privacycommissie;
 • Autorisatie door het Rijksregister en/of de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (Bisregister);
 • Technische aanvraag voor toegang tot FSB;
 • Ondertekening van Service Level Agreement(SLA).

Toegang en ondersteuning

 • 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk;
 • Eerstelijns ondersteuning van maandag tot vrijdag, telkens van 8 tot 18u (op openingsdagen van de federale overheid);
 • Tweedelijns- en derdelijnsondersteuning van maandag tot vrijdag, telkens van 9 tot 17u (op openingsdagen van de federale overheid).

Voor meer informatie of om de dienst te gebruiken, kunt u contact opnemen met de Fedict Service Desk op servicedesk@fedict.belgium.be met vermelding van de ‘S034 – PersonServices’.