Bedrijfsgegevens

Omschrijving

 • Toegang tot de provider services van de FOD Economie.

Kenmerken

 • WSConsultKBOService: raadplegen van ondernemingsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
 • WSConsultAgentEnterpriseService: opzoeken van een wettelijke vertegenwoordiger van een onderneming;
 • WSConsultATService: raadplegen van gegevens in de databank 'Ambulante handel';
 • WSConsultAttestService: raadplegen van gegevens in de databank ‘Attesten’;
 • WSConsultTAPService: raadplegen van de toelatingsaanvragen van een onderneming in de TAP-databank (Toelatingen Autorisatie Procedure);
 • Updateservices voor het aanpassen van deze gegevens.
 • Etc.

Gebruikers

 • Federale overheidsdiensten en –instellingen;
 • Gemeenschappen en gewesten;
 • Ondernemingen of personen die een opdracht van de overheid uitvoeren.

Voorwaarden

 • Aanvraag bij Fedict Service Desk;
 • Toelating door de FOD Economie;
 • Autorisatie door de KBO en/of FOD Economie;
 • Technische aanvraag voor toegang tot FSB;
 • Ondertekening van Service Level Agreement (SLA).

Toegang en ondersteuning

 • 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk;
 • Eerstelijns ondersteuning van maandag tot vrijdag, telkens van 8 tot 18u (op openingsdagen van de federale overheid);
 • Tweedelijns en derdelijnsondersteuning van maandag tot vrijdag, telkens van 9 tot 17u (op openingsdagen van de federale overheid).

Voor meer informatie of om de dienst te gebruiken, kunt u contact opnemen met de Fedict Service Desk op servicedesk@fedict.belgium.be met vermelding van de referentie ’S039 – EnterpriseServices’.