Dienstenintegrator

Een van de basisprincipes van e-government bestaat erin administratieve formaliteiten tot een minimum te herleiden. Dat betekent dat de overheid niet opnieuw vraagt naar informatie die ze eerder al gekregen heeft. Het gaat om persoons-, bedrijfs- en overheidsgegevens, of een combinatie ervan.

Die informatie wordt opgeslagen in authentieke bronnen - gegevensbanken waarin unieke en oorspronkelijke gegevens bewaard worden. Via de Federal Service Bus (FSB) verzekert Fedict de toegang tot de authentieke bronnen en de snelle uitwisseling van de gegevens op een homogene en veilige manier.

De algemene voorwaarden (PDF, 323.69 Kb) voor het gebruik van de diensten van Fedict vindt u hier.

Aan de hand van webservices kunt u persoonsgegevens opzoeken in het Rijksregister of opzoeken en bijwerken in het Bisregister.
Via webservices kunt u bedrijfsgegevens en attesten in de databanken van de FOD Economie creëren, raadplegen en aanpassen.
Aan de hand van webservices kunt u jaarrekeningen opvragen bij de Nationale Bank van België.
Naast de meer ‘klassieke’ persoons- en bedrijfsgegevens bezorgt Fedict bepaalde groepen ook de mogelijkheid om een combinatie van gegevens te raadplegen, aan te passen of uit te wisselen. ‘eBirth’, ‘eDepot’ en ‘Vierde Weg’ werden al ontworpen voor gebruikers die een vaste combinatie van gegevens nodig hadden. Voor gebruikers die andere combinaties nodig hebben, kan Fedict een dienst op maat ontwikkelen.