e-facturering binnen ieders bereik

Als technisch expertisecentrum, en belangrijke speler in de Digitale Agenda in België, staat het DG Digitale Transformatie centraal in het intergouvernementele programma ter bevordering van e-facturatie in België.

De belangrijkste assen van dit programma zijn: bewustmaking, mobilisering, standaardisatie en het verlagen van de barrières.

Bevordering van e-facturatie in België

De website efactuur.belgium.be past perfect binnen dit programma,ter bevordering van e-facturatie. Het is een duidelijke, neutrale, objectieve en gediversifieerde bron van informatie voor alle doelgroepen (grote bedrijven, burgers, KMO's, overheden, IT-sector en accountants). Dankzij het partnerprogramma zullen bezoekers ook steeds meer links vinden naar sites van derden die actief bijdragen aan de generalisatie van e-facturatie. 

efactuur.belgium.be speelt een leidende rol in het door DT ontwikkelde eInvoicing ecosysteem, naast nog andere belangrijke componenten:
 

  • Peppol, het interoperabiliteitskader dat toelaat de beperkingen die ontstaan door het gebruik van afzonderlijke IT-platforms te overkomen. Het DG Digitale Transformatie fungeert als officiële Peppol Authority in België.
  • Mercurius, de postkamer van de Belgische overheid voor e-facturatie en e-procurement. Mercurius ondersteunt de 5500 aanbestedende overheidsdiensten bij de invoering van e-facturatie en vereenvoudigt het leven van hun leveranciers door hen één enkele gestandaardiseerde technische interface aan te bieden. Mercurius wordt voornamelijk gebruikt door de Vlaamse overheid in het kader van haar eigen beleid inzake inkomende e-facturatie, maar is bedoeld om alle Belgische overheden te dienen en het leven van de ondernemingen te vergemakkelijken.
  • Hermes, de xml-pdf converter die beschikbaar is voor de Belgische markt door samenwerking met het bedrijfsleven, maakt het mogelijk om een gestructureerde e-factuur (xml) te verzenden, zelfs als de ontvanger nog niet is uitgerust om dit formaat te ontvange. Het maakt het grote publiek ook bewust van de voordelen van gestructureerde e-facturatie.

Het DG Digitale Transformatie is ook actief betrokken geweest bij de lancering van het jaarlijkse Belgische e-Invoicing forum, waarvan de eerste editie op 7 november 2019 in de gebouwen van de FOD Beleid en Ondersteuning werd georganiseerd. Het DG Digitale Transformatie ondersteunt alle soortgelijke initiatieven die gericht zijn op het informeren van de markt en het ontwikkelen van gestructureerde en sectoroverschrijdende elektronische facturering.

In symbiose met de vele andere maatregelen, zoals de Richtlijn 2014/55/EU en de Europese norm voor e-facturering, versnelt dit coherente ecosysteem de invoering van e-facturering.