Begunstigden beraadslaging RR nr. 48/2005

Lijst van leden van de vzw Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen die een verbintenis van gelijkvormigheid met de voorwaarden van beraadslaging RR nr. 48/2005 van 30 november 2005 hebben verstuurd

 

Datum inwerkingtreding Begunstigde Plaats
23/05/2018 Integrale nv  
25/09/2008 OFP Voorzorgfonds UCB Brussel
26/11/2007 IBP Groep Citibank Brussel
05/09/2007 Aanvullende Pensioenen van ING België Brussel
09/08/2007 Shell Belgium Pension Fund OFP Brussel
30/10/2006 Fonds de Pension et de Prévoyance de la Société Anonyme International Business Machines of Belgium (OFP IBM Belgium) Brussel