Begunstigden beraadslaging RR nr. 41/2011

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité van het Rijksregister een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging RR nr. 41/2011van 20 juli 2011


Tot op heden zijn er voor deze beraadslaging nog geen begunstigden.