Begunstigden beraadslaging RR nr. 35/2016

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité van het Rijksregister een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging RR nr. 35/2016 van 22 juni 2016
 
Datum van iwerkingsteding Aanvrager
23/05/2018 Sleependammepolders