Begunstigden beraadslaging RR nr. 34/2006

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité van het Rijksregister een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging RR nr. 34/2006 van 20 december 2006

 

Datum inwerkingtreding Begunstigde Plaats
05/08/2011 Kanselarij van de Eerste Minister Brussel
20/01/2011 FOD Mobiliteit en Vervoer Brussel
13/10/2011 Koninklijk Meteorologisch Instituut Ukkel
13/10/2011 FOD Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT) Brussel
21/04/2010 Federaal Planbureau Brussel
14/04/2010 Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Brussel
14/04/2010 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Brussel
14/04/2010 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Jette
14/04/2010 Belgisch Interventie- en Restitutie Bureau Brussel
14/04/2010 FOD Financiën Brussel
14/04/2010 FOD Volksgezondheid, Veligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Brussel