Begunstigden beraadslaging RR nr. 25/2006

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité van het Rijksregister een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging RR nr. 25/2006 van 6 september 2006
 
Tot op heden zijn er voor deze beraadslaging nog geen begunstigden gekend.