Begunstigden beraadslaging RR nr. 15/2009

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité van het Rijksregister een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging nr. 15/2009 van 18 februari 2009

 

Datum inwerkingtreding Begunstigde Plaats

17 juni 2009
(Beraadslaging RR nr. 29/2009)

Université de Liège
(Administration des ressources humaines - Service de gestion des rémunérations et des pensions)
Luik
23 december 2009
(Beraadslaging RR nr. 76/2009)

Centre régional d’Aide aux Communes (CRAC)
Jambes