Begunstigden beraadslaging RR nr. 14/2008

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité van het Rijksregister een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging RR nr. 14/2008 van 12 maart 2008
 
Tot op heden zijn er voor deze beraadslaging nog geen begunstigden gekend.