Begunstigden beraadslaging FO nr. 34/2016

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité voor de Federale Overheid een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging FO nr. 34/2016 van 27 oktober 2016.
 
Datum inwerkingtreding Begunstigde Plaats
02/07/2019 Parking.brussels / Elsene Elsene
05/03/2019 Parking.brussels / Jette Jette
29/08/2017 Rauwers Controle n.v / Evere Evere