Begunstigden beraadslaging FO nr. 24/2013 van 25 juli 2013

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité voor de Federale Overheid een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging FO nr. 24/2013 van 25 juli 2013
Datum inwerkingtreding Begunstigde
01/05/2014 FOD Financiën