Begunstigden beraadslaging FO nr. 23/2013 van 25 juli 2013

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité voor de Federale Overheid een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging FO nr. 23/2013 van 25 juli 2013
 
Datum inwerkingtreding Begunstigde Plaats

09/11/2016

Parkeeragentschap Parking.Brussels/Vorst Vorst

15/12/2015

Parkeeragentschap Parking.Brussels/Ganshoren Ganshoren

02/09/2015 

Parkeeragenstchap Brussel/Sint-Jans-Molenbeek Sint-Jans-Molenbeek

13/05/2014

Parkeeragentschap Brussel/Sint-Agatha-Berchem Sint-Agatha-Berchem

09/03/2010

Machtiging eindigt op 01/03/2014.

Vinci