2016 on the way to setting a record of more than 30 million online contacts with the government

Eén van de hoekstenen van e-government is een goed en sluitend identiteits- en toegangsbeheer: de overheden die een onlinedienst aanbieden, willen immers zeker zijn van de identiteit van de gebruikers. Hiervoor kunnen overheden beroep doen op CSAM: een samenwerkingsinitiatief van enkele federale overheidsdiensten, om de toegang tot onlinediensten van de overheid te regelen. Een belangrijke component binnen CSAM is de Federale Authenticatie Service (FAS).

Via de Federale Authenticatie Service krijgen burgers toegang tot beveiligde onlinediensten van de overheden op alle niveaus: Tax-on-Web, MyPension, Police-on-web, toepassingen van regionale overheden, digitale lokketten van steden en gemeentes, enz.

De burger kan om zich aan te melden, gebruikmaken van verschillende ‘digitale sleutels’ die ingedeeld zijn per veiligheidsniveau. Bij het laagste niveau (toegang tot minder gevoelige data) wordt enkel een gebruikersnaam en een wachtwoord gevraagd. De digitale sleutels van de tussenniveaus voegen daar nog het gebruik van een token aan toe. Het hoogste niveau (toegang tot gevoelige en zeer confidentiële data) werkt met de elektronische identiteitskaart (eID) en een pincode.

eID is het populairst

Het aantal aanmeldingen via de FAS zit stevig in de lift: dit steeg van 23,4 miljoen in 2014 naar 27,3 miljoen een jaar later. Het aantal unieke personen dat gebruik maakte van de dienst steeg in dezelfde periode van 2,9 miljoen naar ruim 3,4 miljoen. Ook voor 2016 zien de cijfers er goed uit: tot eind augustus telde Fedict, de federale overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, 3,6 miljoen unieke gebruikers die goed waren voor 21,9 miljoen aanmeldingen. Fedict verwacht dat het aantal aanmeldingen dit jaar vlot de kaap van 30 miljoen zal overschrijden.

Van alle ‘digitale sleutels’ om toegang te krijgen tot onlinediensten van de overheid, maken de Belgische burgers het meest gebruik van hun eID, de elektronische identiteitskaart. Tot eind augustus 2016 was de eID goed voor 72,7 procent van alle aanmeldingen. Het aandeel van het papieren burgertoken was in diezelfde periode 17,9 procent. Het belang van het papieren token blijft afnemen. In 2013 gebeurde hiermee nog 42 procent van de aanmeldingen, terwijl twee jaar later dit nog amper 20 procent was. Die trend blijft zich in 2016 doorzetten, ook al omdat Fedict dit jaar het aanbod van digitale sleutels uitgebreid heeft met het ‘elektronische token’.

Het zal niemand verwonderen dat juni en juli (respectievelijk 4,2 en 3,7 miljoen aanmeldingen) de piekmaanden zijn voor het gebruik van de Federale Authenticatie Service.  Meer dan 60 procent van alle aanmeldingen in die periode, hebben immers te maken met een jaarlijks terugkerende deadline van FOD Financiën: de uiterste datum van indiening van de belastingaangifte via Tax-on-Web. 

De FAS werd ontwikkeld en wordt aangeboden door Fedict, de Federale overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, en fungeert als de centrale toegangspoort tot de onlinediensten van de overheid. Het systeem kan gebruikt worden door alle mogelijke overheidsdiensten en –instellingen, van de federale staat tot de gemeentes en de OCMW’s. Op dit moment zijn meer dan 800 onlinediensten van overheid toegankelijk via de FAS. Jaarlijks komen er daar telkens een honderdtal bij.