eBox - Statistieken

Aantal actieve consents

Een actieve consent betekent dat een burger aan een HIP (Human Interface Provider) zijn toestemming gegeven heeft om eBox-berichten op te halen. Een burger kan een consent geven aan meerdere HIPs. Hieronder ziet u het aantal actieve consents per HIP.

Grafiek die het aantal actieve eBox consents weergeeft

 

  dec '20 jan '21 feb '21 mar '21 apr '21 mei '21 jun '21 jul '21 aug '21 sep '21 okt '21 nov '21 dec '21
My e-box portal 1 005 574 1 033 510

1 085 524

1 143 719 1 192 133 1 274 348 1 364 821 1 436 789 1 479 687 1 518 611 1 567 865 1 651 696 1 754 677
1 754 677 437 888 453 819 467 325 485 118 516 321 551 231 585 139 614 032 635 920 653 969 680 648 703 975 738 720
Mijn Burgerprofiel 47 640 60 751 81 216 193 593 271 184 381 091 501 178 561 939 601 659 625 289 646 789 681 818 722 410
KBC 26 710 28 226 29 272 31 852 33 921 37 117 41 750 45 743 48 344 50 863 53 590 56 313 59 951
Bpost bank 4 342 4 656 4 873 5 134 5 443 5 738 6 041 6 426 6 853 7 287 7 742 8 247 8 727
TrustO 114 120 122 125 126 130 143 171 173 175 177 177 180
                           
TOTAAL 1 522 268 1 581 082

1 668 332

1 859 541 2 019 128 2 249 655 2 499 072 2 665 100 2 772 636 2 856 194 2 956 811 3 102 226 3 284 665
% delta +4.60 +3.86 +5.52 +11.46 +8.58 +11.42 +11.09 +6.64 +4.03 +3.01 +3.52 +4.92 +5.88

 
Aantal ontvangen berichten

Hieronder ziet u het totaal aantal ontvangen berichten door burgers. Dit aantal wordt sterk beïnvloed door de verschillende momenten waarop verzendende organisaties hun berichten uitsturen. Denk bijvoorbeeld aan de opening van Tax on Web door de FOD Financiën of de verzending van de fiches aanvullend pensioen door Sigedis.
 

Grafiek die het aantal ontvangen eBox berichten weergeeft

 

  dec '20 jan '21 feb '21 mar '21 apr '21 mei '21 jun '21 jul '21 aug '21 sep '21 okt '21 nov '21 dec '21
Aantal berichten 770 473 446 701 400 573 968 219

1 194 928

3 439 036 1 141 747 1 463 581 1 032 523 1 386 914 1 182 678 1 567 131 3 254 087

 

Penetratiegraad eBox

Hieronder ziet u het percentage ontvangen berichten door actieve eBox gebruikers relatief aan het totaal aantal verzonden berichten. Een actieve eBox gebruiker is een burger die aan minstens 1 HIP (Human Interface Provider) zijn consent gegeven heeft op het moment dat een bericht verzonden wordt. De penetratiegraad wordt sterk beïnvloed door de manier waarop een organisatie haar berichten verstuurt: dit kan naar alle burgers, of enkel naar burgers met een actieve eBox.

Afbeelding van een grafiek die de pentratiegraad van eBox weergeeft
 

  dec '20 jan '21 feb '21 mar '21 apr '21 mei '21 jun '21 jul '21 aug '21 sep '21 okt '21 nov '21 dec '21
Percentage ontvangen berichten
door eBox gebruikers
14,8% 13,1% 15,9% 15,7% 21,8% 27,3% 20,67% 28,17% 32,50% 27,8% 21,9% 24,3% 30,1%

 

Aantal eBox verzenders

Berichten worden door een verzendende organisatie (Document Sender) verzonden via een Document Provider. Hieronder ziet u per Document Provider het aantal aangesloten verzendende organisaties.
 

Grafiek die het aantal verzendende organisaties weergeeft

 

  dec '20 jan '21 feb '21 mar '21 apr '21 mei '21 jun '21 jul '21 aug '21 sep '21 okt '21 nov '21 dec '21
Aantal Document Senders via BOSA en/of Vlaamse Overheid Document Provider 71 73 80 85 95 105 112 115 121 126 183 194 224
Aantal Document Senders via Federale Pensioendienst & 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Aantal Document Senders via Kruispuntbank Sociale Zekerheid 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
TOTAAL 100 102 109 114 124 134 141 144 150 155 212 223 253